Toezeggingen


« Terug


ID161
Startdatum2/10/2021
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 10-02-2021 > 7 Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
ToezeggingEr komt nog een antwoord op de vraag wat de uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit ViA15 voor consequenties heeft voor de resterende kavels op 7Poort
PortefeuillehouderC.M. Koers-de Graaf
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingWoensdag 24 maart heeft Nanne hierover een terugkoppeling gegeven in de raadsvergadering. Hiermee is de toezegging afgedaan.
Streefdatum afdoening3/10/2021
Bijlage(s)
Datum afdoening3/24/2021