Toezeggingen


« Terug


ID81
Startdatum9/25/2019
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 25-09-2019 > 11 Rondvraag
ToezeggingHet feitenrelaas ten aanzien van het salaris van de directeur van Leisurelands zal met de raad gedeeld worden
PortefeuillehouderB.M. Elfrink
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingOp 16 oktober is er overeenstemming bereikt met de heer Droogh. Dit houdt in dat feitenrelaas niet meer behandeld is in de Algemene Vergadering van Leisurelands. Daar komt bij dat het feitenrelaas privacygevoelige informatie bevat, die niet openbaar gedeeld kan worden.
Streefdatum afdoening10/25/2019
Datum afdoening10/23/2019