Toezeggingen


« Terug


ID112
Startdatum6/10/2020
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 10-06-2020 > 4.a Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
ToezeggingN.a.v. schriftelijke vraag SP en PvdA inzake afstandscriterium leerlingenvervoer voor leerlingen met een structurele handicap: de brief die aan ouders verzonden wordt zal worden aangepast en het aanvraagformulier voor leerlingenvervoer zal worden herzien in die zin dat het voor ouders makkelijker zal zijn om het in te vullen; eind van het jaar zal dit nog aan de orde komen in het gesprek met de raad over het sociaal domein.
PortefeuillehouderC.M. Koers-de Graaf
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingDe 6 km grens zoals deze vermeld stond in het aanvraagformulier leerlingenvervoer zorgde voor onduidelijkheid bij ouders. De tekst in het aanvraagformulier is aangepast. De toelichting op het formulier is weggelaten en de inwoner wordt uitgenodigd om bij onduidelijkheden de consulent leerlingenvervoer te bellen. Ook de tekst op de website van gemeente Zevenaar is aangepast. Het herziene aanvraagformulier is als bijlage toegevoegd evenals de link naar de betreffende website. https://www.zevenaar.nl/leerlingenvervoer
Streefdatum afdoening
Bijlage(s)aanvraagformulier leerlingenvervoer 2020-2021
Leerlingenvervoer
Datum afdoening7/20/2020