Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID57
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 10-12-2019 > 17.M.1 AANGENOMEN - Motie vreemd aan de orde van de dag (Torun PvdA) en D66 (De Munck) - Sliedrecht watertappunten
Datum indiening12/10/2019
TitelM17-1 Sliedrecht watertappunten
StatusUitgevoerd
RaadsledenMunck, de R.B.
Torun, G.
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingVerzoekt het college: - In samenwerking met waterbedrijf Oasen een plan uit te werken om watertappunten op drukbezochte locaties te plaatsen; - In ieder geval te onderzoeken of het mogelijk is om watertappunten aan te leggen op de volgende voorgestelde locaties: Trapveldje op de Stationsweg (onder het viaduct) en/of naast de Rooms Katholieke Kerk op de Stationsweg, bij de haven in Sliedrecht (achter het raadhuis) en Burgemeester Winklerplein; - De subsidieregeling voor watertappunten actief onder de aandacht van de schoolbesturen te brengen; - De raad in het eerste kwartaal va 2020 te informeren over de resultaten van het onderzoek en de financiele consequenties; - Om voor een periode van een halfjaar actief de inwoners van Sliedrecht te informeren over de watertappunten (bijv. op de website gemeente, sociale media, gemeentegids etc.)
Einddatum
Stand van zakenCollegeinformatiebrief CIB watertappunten (ingekomen stukken nr 20058)
Datum afdoening3/23/2020
Bijlage(s)M17.1_motie vreemd
College informatiebrief afdoen motie drinkwatertappunten.pdf