Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID45
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 10-07-2018 > 4.M.1 AANGENOMEN M4.1 Motie - Eindelijk Groen in het midden (PRO Sliedrecht)
Datum indiening7/10/2018
TitelM4.1 Motie Eindelijk Groen in het midden PRO Sliedrecht
StatusUitgevoerd
RaadsledenBorst, de P.J.
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingRoept het college op: - om bij raadsvoorstel begroting 2019 gelden te reserveren om de genoemde middenbermen en zijbermen via een meerjarenschema te vergroenen met (wintervaste) beplanting in navolging van de middenberm in Rembrandlaan-West, zodat uiterlijk eind 2021 de middenbermen zijn voorzien van laag groeiend groen dat zorgt voor meer biodiversiteit.
Einddatum
Stand van zaken08mei19: CIB 16apr19: CIB besproken in PFO, na B&W van 7 mei 2019 naar raad. In het CU is het vergroeningsplan van de middenbermen opgenomen. Ter bespreking in de raad op 30okt18
Datum afdoening5/8/2019
Bijlage(s)aangenomen motie M4.1
ab - CIB motie Eindelijk groen in het midden.pdf
College informatiebrief motie Eindelijk groen in het midden.pdf
By 1 - aangenomen motie M4.1 Eindelijk groen in het midden.pdf