Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID65
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 29-09-2020 > 4 AANGENOMEN (gewijzigd voorstel) Algemene Beschouwingen / Kadernota 2021
Datum indiening9/29/2020
TitelM4.3 - Motie Onderzoek invoering woonplicht - Slydregt.NU
Status
RaadsledenJongeneel, M.J.H.
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingVerzoekt het college: met een notitie te komen, waarin aangegeven wordt hoe groot het probleem is en om te kijken of en hoe lokaal een woonplicht ingevoerd kan worden.
Einddatum6/30/2021
Stand van zaken14mei21: CIB ingk st 21104 21jan21: CIB afdoen toezeggingen en moties: stavaza: Voor de zomer 2021 onderzoeken we hoeveel woningen worden aangekocht en niet worden bewoond door de koper. Momenteel is een dergelijke verplichting alleen mogelijk voor nieuwbouw. De minister werkt aan uitbreiding naar bestaande woningen
Datum afdoening
Bijlage(s)M-3 Motie Slydregt.NU Onderzoek invoering woonplicht.docx