Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID23
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 10-05-2016 > 14 Motie vreemd aan de orde van de dag SGP-ChristenUnie- afstemming agenda GRD met agenda Sliedrecht (aangenomen)
Datum indiening5/10/2016
TitelAfstemming agenda GRD met agenda Sliedrecht - SGP-ChristenUnie - M14.1
StatusUitgevoerd
RaadsledenJager, de C.N.
Kieft, G.A.
Pauw, T.W.
Huijzer, A.
PortefeuillehouderTanis, J.P.
ToelichtingRoept het college op: 1) Binnen de Drechtsteden en/of het DSB te overleggen op welke wijze de agendaplanning tussen de Drechtsteden en de lokale gemeenten verbeterd kan worden. 2) In deze verbeterde agendaplanning de mogelijkheden te omschrijven waarop onze raad tijdig in positie kan komen, en op welke wijze, voordat besluitvorming in de Drechtsteden plaatsvindt. 3) Agendastukken bij doorgeleiding vanuit de Drechtsteden naar de raad van Sliedrecht duielijk te voorzien in wat de positie van ons als raad is, conform de in de GRD gemaakte afspraken. 4) De raad van Sliedrecht hierover uiterlijk voor het zomerreces 2016 te informeren.
Einddatum
Stand van zakenCIB Uitvoering van de toezegging in de CIB van 28juni jl. naar aanleiding van de motie Afstemming agenda GRD met agenda Sliedrecht (10mei 2016). 27feb17: Fracties gaan in hun fractievergadering overleggen hoe deze materie in te vullen en koppelen optie(s) terug naar de griffier.
Datum afdoening9/27/2016
Bijlage(s)M14.1 ondertekende aangenomen Motie vreemd aan de orde van de dag Afstemming agenda GRD met agenda Sliedrecht.pdf