Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID38
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 27-06-2017 > 6 AANGENOMEN Kadernota 2018 (aanvang 15.00 uur)
Datum indiening6/27/2017
TitelM6.11 - Diplomazwemmen - PRO Sliedrecht
StatusUitgevoerd
RaadsledenBorst, de P.J.
PortefeuillehouderVisser-Schlieker, G.J.
ToelichtingMede ondertekend door: SGP-ChristenUnie - CDA - PvdA. Roept het college op: • Bij de begrotingsbehandeling 2018 een plan gereed te hebben waarin is geregeld dat per 1 januari 2018 iedereen die zorgt draagt voor een kind van 5 jaar en ouder recht heeft op een voucher voor zwemdiploma A en B te behalen in Bronbad de Lockhorst in de gemeente Sliedrecht. • Bij de contractonderhandelingen met OPTISPORT een fixed price van max. € 600 euro af te spreken of anders op de indirecte subsidie voor het onderhoud te korten. • In dit plan te regelen hoe de ouders / verzorgende actief deze bijdragen kunnen verzilveren bij de gemeente Sliedrecht. Dit zoals beschreven in optie 4 van de informatiebrief van 1 november 2016 • Afspraken te maken met Optisport Sliedrecht om dit per 1 januari 2018 soepel te laten verlopen • Vanuit de Algemene Reserve een dekking te verzorgen ten hoogte van € 180.000 per jaar gedurende een periode van 3 jaar • Na 2 jaar een evaluatie te verzorgen waarin de gebruikers van de tegemoetkoming worden meegenomen.
Einddatum
Stand van zakenCIB 13mrt18: 29nov17 besluitvormend in de raad geweest. Is afgehandeld. Daarnaast CIB Follow up Begrotingsbehandeling 5dec17. 29sep17: Collegeinformatienotitie en bijlagen toegevoegd aan agenda oordeelsvormende vergadering 10okt17 - opmerking college: Daarnaast is dit een (gedeeltelijke) afdoening van motie M6.11. Dit ook graag verwerken. 22nov17: gewijzigd rb diplomazwemmen toegevoegd
Datum afdoening11/29/2017
Bijlage(s)M6.11 - Diplomazwemmen.pdf
ab - College Informatienotitie Diplomazwemmen.pdf
By 1 - Informatienotitie Diplomazwemmen.pdf
By 2 - M6.11 - Diplomazwemmen.pdf
171122 Gewijzigd rb - Diplomazwemmen Scenario B