Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID64
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 29-09-2020 > 4 AANGENOMEN (gewijzigd voorstel) Algemene Beschouwingen / Kadernota 2021
Datum indiening9/29/2020
TitelM4.2 Motie Wipkip (CDA - PRO Sliedrecht)
Status
RaadsledenV.E. Prins
Verheul, M.
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingRoept het college op: om in 2021 in goed overleg met inwoners het aantal wipkippen en andere speeltoestellen voor jonge kinderen in Sliedrecht uit te breiden en dit te financieren uit het Dorpsfonds.
Einddatum12/31/2021
Stand van zakenCIB 14mei21: ingk st nr 21104 CIB 21jan21: afdoen toezeggingen en moties: Stavaza: Wordt in 2021 opgepakt antw op techn vraag D66 over motie WipKip 25nov20
Datum afdoening
Bijlage(s)M-2 Motie CDA - WipKip.pdf
Beantwoording technische vragen D66 mbt motie Wipkip.pdf