Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID37
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 27-06-2017 > 6 AANGENOMEN Kadernota 2018 (aanvang 15.00 uur)
Datum indiening6/27/2017
TitelM6.9 - Zorg voor mantelzorger - SGP-ChristenUnie
StatusUitgevoerd
RaadsledenMul-Donker, de A.W.
PortefeuillehouderVisser-Schlieker, G.J.
ToelichtingMedeondertekend door: CDA, PRO Sliedrecht, PvdA Vraagt het college: 1. De rijksbijdrage voor mantelzorg in de periode 2018-2020 geheel te bestemmen voor dit doel. 2. De regie te nemen op dit beleid en daartoe een beleidsvoorstel te maken dat aansluit bij de wensen van mantelzorgers en bij de Wmo-visie en –praktijk van de gemeente Sliedrecht. 3. Bij het opstellen van dit beleid gebruik te maken van de expertise van de landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo. 4. Dit beleidsvoorstel uiterlijk in het derde kwartaal ter besluitvorming aan de raad aan te bieden, zodat dit beleid verwerkt kan worden in de begroting 2018.
Einddatum
Stand van zakenCIB 13mrt18: raadsvoorstel op 20feb18 vastgesteld In een tweede motie "zorg voor mantelzorger" is het College verzocht om de rijksbijdrage voor mantelzorg in de periode 2018-2020 geheel te bestemmen voor dit doel en de regie te nemen op dit terrein en met een beleidsvoorstel te komen. Dit beleidsvoorstel wordt in december 2017 aan de gemeenteraad aangeboden.
Datum afdoening2/20/2018
Bijlage(s)M6.9 - Zorg voor mantelzorger
CIB follow up begrotingsbehandeling 2018