Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID63
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 29-09-2020 > 4 AANGENOMEN (gewijzigd voorstel) Algemene Beschouwingen / Kadernota 2021
Datum indiening9/29/2020
TitelM4.1 - Fonds voor financieel kwetsbare inwoners - SGP-ChristenUnie
Status
RaadsledenPaas, J.C.
PortefeuillehouderP. Vat
ToelichtingVerzoekt het college: Om met een andere verdeling van de enecogelden te komen dat er significant meer geld komt in het dorpsfonds of separaat fonds ten behoeve van financieel kwetsbare inwoners waardoor niet alleen de buitenruimte wordt vrnieuwd, maar waardoor ook financieel kwetsbare situaties worden opgelost. Om hierover met de raad en de sociale partners in gesprek te gaan zodat uiterlijk in 2021 hierover een definitief besluit kan worden genomen
Einddatum12/31/2021
Stand van zaken21jan21: CIB afdoen moties en toezeggingen: Stavaza: Wordt in 2021 opgepakt
Datum afdoening
Bijlage(s)M-1 Motie SGP-ChristenUnie fonds voor financieel kwetsbare inwoners.pdf