Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID29
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 08-11-2016 > 4.M.1A AANGENOMEN M-1A Motie CDA- omgevingswet aangepast
Datum indiening11/8/2016
TitelM4-1A Omgevingswet - CDA - M1.A
StatusUitgevoerd
RaadsledenPrins, V.E.
PortefeuillehouderRekom, van L.
ToelichtingRoept het college op: Voor 1 september 2017 een raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad op grond waarvan een keuze kan worden gemaakt voor de gewenste Sliedrechtse ambitie ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet.
Einddatum8/31/2017
Stand van zaken27feb17: Conform motie volgt voor september 2017 een raadsvoorstel. 03nov17: bericht aan griffie: De motie Omgevingswet van 8 november 2016 is uitgevoerd. Op 20 juni 2017 heeft de raad hierover een besluit genomen. Zie meegestuurd raadsbesluit. Graag de motie op uitgevoerd zetten.
Datum afdoening6/20/2017
Bijlage(s)M1-A Motie CDA omgevingswet aangepast.pdf
by bij stavaza 20-7-17 rb ambitieniveau Omgevingswet gem Sl invoeringsstrategie bepalen.pdf