Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID24
AgendapuntBOB Besluitvormend 28-06-2016 > 5.1 M5-1-A Motie SGP-ChristenUnie Sliedrechtpas
Datum indiening6/28/2016
TitelSliedrechtpas - SGP-ChristenUnie - M5.1A
StatusUitgevoerd
RaadsledenPaas, J.C.
PortefeuillehouderVisser-Schlieker, G.J.
ToelichtingVerzoekt het college: Bij de begroting 2017 met een voorstel te komen voor de invoering van een Sliedrechtpas.
Einddatum6/30/2017
Stand van zakenStand van zaken 22jun17: CIB Motie Sliedrecht pas (ingekomen stukken besluitv 26sep17) Stand van zaken 27feb17: De Sliedrechtpas is onderdeel van de beantwoording op de aangedragen ideeen vanuit de raad op het armoedebeleid. Informatie volgt in het tweede kwartaal van 2017. Stand van zaken d.m.v. CIB 25okt16 Motie voorstel invoering Sliedrechtpas: In de motie staat opgenomen dat het college bij de begroting 2017 komt met een voorstel voor de invoering van een Sliedrechtpas. Het invoeren van een dergelijke pas behoeft veel afstemming met en draagvlak van (maatschappelijke) partners. Er wordt een afzonderlijk voorstel voorbereid. Het is echter niet haalbaar gebleken om een gedragen voorstel tegelijkertijd met de behandeling van de begroting aan de gemeenteraad voor te leggen. Gepland is om dit voorstel in het eerste kwartaal van 2017 aan te bieden.
Datum afdoening6/22/2017
Bijlage(s)Motie M5-1A Sliedrechtpas - SGP-ChristenUnie.pdf
ab - CIB Motie Sliedrechtpas.pdf
College informatiebrief - Motie Sliedrechtpas.pdf