Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID49
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 27-11-2018 > 11.M.1 M11.1 AANGENOMEN Motie vreemd aan de orde van de dag: "En nu de watertoren nog" (PRO Sliedrecht e.a.) - Watertorenterrein
Datum indiening11/27/2018
TitelM11.1 - En nu de watertoren nog
StatusUitgevoerd
RaadsledenVenis, G.P.
V.E. Prins
Huijzer, A.
Jongeneel, M.J.H.
Bijderwieden, R.
Paas, J.C.
PortefeuillehouderTanis, J.P.
ToelichtingVerzoekt het college: - De Monumentencommissie Sliedrecht te verzoeken uiterlijk per 1 januari 2019 een advies uit te brengen over het doen opnemen van de watertoren op de lijst van gemeentelijke monumenten. - In overleg met de projectontwikkelaar op korte termijn te bezien welke maatregelen nodig zijn om de Watertoren te conserveren en daarmee verder verval te stoppen. - De raad uiterlijk 1 februari 2019 te informeren over de uitkomsten van dat overleg en daarbij zo nodig een voorstel te doen voor de gemeentelijke betrokkenheid daarbij.
Einddatum3/11/2019
Stand van zakenBeste Griffie, Op 27 november 2018 heeft de gemeenteraad de motie 'En nu de watertoren nog' aangenomen. Hierin wordt het college gevraagd de watertoren tot gemeentelijk monument te verklaren. Inmiddels is gebleken dat het in de motie aangegeven tijdsbestek onvoldoende is om de daarvoor geldende processtappen naar behoren uit te voeren. Uiterlijk 11 maart 2019 zult u door middel van een CIB over deze processtappen en het daarvoor benodigde tijdsbeslag worden geïnformeerd.
Datum afdoening3/20/2019
Bijlage(s)M11.1 Aangenomen Motie vreemd ad orde vd Dag En nu de watertoren nog
College informatiebrief Watertoren - Motie M11.1