Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID60
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 12-05-2020 > 9.M.2 AANGENOMEN M9.2 Motie - PRO Sliedrecht - Stam-Smeets - Verkeersbesluit Craijensteijn
Datum indiening5/12/2020
TitelM9.2 Verkeersbesluit Craijensteijn (vrachtverkeer)
Status
RaadsledenStam-Smeets, M.T.
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingRoept het college op om er zorg voor te dragen dat er een nieuw verkeersbesluit genomen is op het moment dat de Craijensteijn na de herinrichting geheel open gaat voor verkeer.
Einddatum
Stand van zaken14mei21: CIB ingk st 21104 21jan21: CIB afdoen toezeggingen en moties: Stavaza: Op 15 oktober 2020 is uw raad middels de College Informatiebrief 'Voortgang motie M.9.2 Verkeersbesluit Craijensteijn (vrachtverkeer)'geïnformeerd over het onderzoek naar de routering van vrachtverkeer binnen Sliedrecht. Dit onderzoek is onlangs afgerond. Momenteel wordt het onderzoek beoordeeld en wordt er gewerkt aan een advies omtrent de consequenties van eventuele wijzigingen in de huidige routering van vrachtverkeer. 15okt20 - Collegeinformatiebrief (CIB) - Voortgang motie M9.2 Verkeersbesluit Craijensteijn (vrachtverkeer) toegevoegd aan ingekomen stukken nummer 20239.
Datum afdoening
Bijlage(s)M9.2 Motie vrachtverkeer aangenomen
College informatiebrief Voortgang motie M9.2 Verkeersbesluit Craijensteijn (vrachtverkeer).pdf