Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID61
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 12-05-2020 > 9.M.3 AANGENOMEN M9.3 - Motie PRO Sliedrecht - Stam-Smeets - Meten is weten
Datum indiening5/12/2020
TitelM9.3 Meten is weten (Verkeersbesluit Craijensteijn)
Status
RaadsledenStam-Smeets, M.T.
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingRoept het college op om regelmatig te laten controleren en handhaven op deze weg en de uitkomst hiervan naar buiten te brengen in een persbericht, om zo hopelijk andere weggebruikers aan te moedigen zich aan de opgelegde snelheid te houden. Daarnaast zien wij graag dat de raad wordt geinformeerd over de uitkomst van deze controles, zodat kan worden bepaald of de veiligheid op de Craijensteijn inderdaad is verhoogd ondanks het vloeiender maken van de bochten. Tenslotte: meten is weten.
Einddatum
Stand van zaken14mei21 CIB ingk st 21104: We weten hoeveel verkeer er nu op zit en hoe hard er nu gereden wordt. Na de realisatie van de reconstructie in 2022 zal er opnieuw worden gemeten en zal er waar nodig extra aandacht gevraagd worden bijvoorbeeld middels persbericht. 21jan21 CIB afdoen toez en moties. Stavaza: We weten hoeveel verkeer er nu op zit en hoe hard er nu gereden wordt. Na de realisatie van de reconstructie zal er opnieuw worden gemeten en zal er waar nodig extra aandacht gevraagd worden bijvoorbeeld middels persberichten. 19mei20 CIB afdoen toez en moties – ingek stuk nr 20134
Datum afdoening
Bijlage(s)M9.3 Motie Meten is weten - ondertekend en met aantek Rumo.pdf