Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID35
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 27-06-2017 > 6 AANGENOMEN Kadernota 2018 (aanvang 15.00 uur)
Datum indiening6/27/2017
TitelM6.1A - (Verkeers)veiligheid voor alles - CDA
StatusDeels uitgevoerd
RaadsledenBesten den, A.L.
PortefeuillehouderDijkstra, A.S.
ToelichtingMede ondertekend door PvdA - PRO Sliedrecht. Roept het college op: Bij de begroting van 2018 een voorstel te doen tot het neen van snelheidsbeperkende maatregelen in alle 30 km-zones (te beginnen bij de Havenstraat) die automobilisten dwingen om zich te houden aan de toegestande snelheid van 30km/u.
Einddatum
Stand van zakenCIB 13mrt18: Loopt nog/in behandeling De vierde en laatste motie "(verkeers)veiligheid voor alles" roept het College op om een voorstel te doen voor het nemen van snelheidsbeperkende maatregelen in alle 30 km-zones. Met betrekking tot deze motie kunnen wij u melden dat de brandweer zorgen heeft geuit over de effecten van snelheidsremmende maatregelen op de aanrijdtijden. De brandweer maakt deze effecten inzichtelijk en in gezamenlijk overleg zal er vervolgens worden gezocht naar oplossingen. Medio december verwachten wij voldoende informatie te hebben, zodat wij een goede afweging kunnen maken tussen de diverse belangen. Begin 2018 kunnen wij u dan nader informeren hoe wij invulling geven aan uw motie.
Datum afdoening
Bijlage(s)M6.1A - -Verkeers-veiligheid voor alles.pdf
CIB follow up begrotingsbehandeling 2018