Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID25
AgendapuntBOB Besluitvormend 28-06-2016 > 5.2 M5-2 Motie SGP-ChristenUnie - Onderhoud groen en onderhoud wegen
Datum indiening6/28/2016
TitelOnderhoud groen en onderhoud wegen - SGP-ChristenUnie - M5.2
StatusUitgevoerd
RaadsledenPaas, J.C.
PortefeuillehouderDijkstra, A.S.
ToelichtingVerzoekt het college: Bij de begroting van 2017 met een raadsvoorstel te komen om het groenbeleidsplan en beleidsplan onderhoud wegen (gedeeltelijk) te herzien en de financiële consequenties hiervan inzichtelijk te maken.
Einddatum
Stand van zakenMotie uitgevoerd d.m.v. CIB 25okt16 Motie voorstel (gedeeltelijke) herziening Groenbeleidsplan en beleidsplan Onderhoud wegen: Een afzonderlijk raadsvoorstel Kwaliteitsimpuls groen wordt naar de agendacommissie van 31 oktober 2016 gezonden.
Datum afdoening10/25/2016
Bijlage(s)Motie M5-2 Onderhoud groen en onderhoud wegen - SGP-ChristenUnie.pdf