Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID26
AgendapuntBOB Besluitvormend 28-06-2016 > 5.3 M5-3 Motie SGP-ChristenUnie - Een steentje bijdragen
Datum indiening6/28/2016
TitelEen steentje bijdragen - SGP-ChristenUnie- M5.3
StatusUitgevoerd
RaadsledenPaas, J.C.
PortefeuillehouderVisser-Schlieker, G.J.
ToelichtingVerzoekt het college: •Zo spoedig mogelijk de begaanbaarheid van het voetpad langs de singel te vergroten. •Zo spoedig mogelijk de verbinding tussen Stationspark en de Lockhorst te realiseren zodat de straatverlichting kan dienen waarvoor deze bedoeld is •De kosten te dekken uit de voorziening onderhoud wegen.
Einddatum
Stand van zaken25okt16: Uitgevoerd door CIB25okt16 Motie een steentje bijdragen: Hierover hebben wij u een Collegeinformatiebrief, d.d. 11 oktober 2016, toegezonden. 18okt16: Uitgevoerd door middel van CIB Steentje bijdragen. Ingekomen stuk nr 516-16. Besluitv 25okt16. Verzoekt het college: •Zo spoedig mogelijk de begaanbaarheid van het voetpad langs de singel te vergroten. •Zo spoedig mogelijk de verbinding tussen Stationspark en de Lockhorst te realiseren zodat de straatverlichting kan dienen waarvoor deze bedoeld is •De kosten te dekken uit de voorziening onderhoud wegen.
Datum afdoening10/25/2016
Bijlage(s)Motie M5-3 Een steentje bijdragen - SGP-ChristenUnie.pdf
ab - CIB motie steentje bijdragen.pdf
College informatiebrief steentje bijdragen.pdf
plan van aanpak sportlaan-stationsplein 28-09-2016.pdf