Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID46
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 10-07-2018 > 4.M.2A AANGENOMEN M4.2A GEWIJZIGDE motie Slydregt.NU - Strengere aanpak hondenpoepoverlast
Datum indiening7/10/2018
TitelM4.2a Strengere aanpak hondenpoepoverlast
StatusUitgevoerd
RaadsledenJongeneel, M.J.H.
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingVerzoekt het college van B&W: - Onderzoek te doen naar de effectiviteit van de huidige maatregelen, betreffende de hondenbelasting, en de gemeenteraad hierover in het vierde kwartaal van 2018 te rapporteren en met voorstellen te komen voor nieuwe beleidsinstrumenten.
Einddatum
Stand van zaken16apr19: Is mondeling besproken bij de behandeling van de kredietaanvraag van de honden-poepzuiger. Motie wordt z.s.m. afgedaan d.m.v. een CIB 21dec18 Zie ingekomen stuk 18288 CIB In het CUP zijn extra maatregelen opgenomen (de aanschaf van een hondenpoepzuiger en extra inzet van BOA's). Ter bespreking in de raad op 30okt18
Datum afdoening
Bijlage(s)aangenomen motie M4.2a
ab - motie aanpak hondenpoep.pdf
College informatiebrief motie aanpak hondenpoep.pdf