Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID39
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 26-09-2017 > 11 DEBATSTUK - SOC – Lokaal gezondheidsbeleid (3 voorstellen):
Datum indiening9/26/2017
Titel11M-1 Uitzoeken maatregel 5 naar 1 gram
StatusUitgevoerd
RaadsledenJager, de C.N.
PortefeuillehouderHemmen, van A.P.J.
ToelichtingRoept het college op: - Uiterlijk in 2017 - Met een toelichting in een Collegeinformatiebrief te komen waaruit de haalbaarheid van de in deze motie genoemde maatregel ondubbelzinnig blijkt. - Vervolgens uiterlijk in 2017 met een aanvullend raadsvoorstel te komen om deze maatregel alsnog in te voeren op het moment dat de haalbaarheid van deze maatregel ondubbelzinnig lijkt.
Einddatum12/31/2017
Stand van zakenCIB 13mrt18 - In behandeling. Maatregel 5 naar 1 gram: 28-11-17 in het College geweest. Voorstel gaat besluitvormend 19dec17 naar de raad.
Datum afdoening12/19/2017
Bijlage(s)Aangenomen motie M11.1 van SGP-ChristenUnie.pdf
rv - 1-gramsmaatregel softdrugs