Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID42
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 31-10-2017 > 5.M.6 AANGENOMEN M5-6 Motie PRO Sliedrecht - Bomenuitbreiding parallelweg
Datum indiening10/31/2017
TitelM5.6 Bomenuitbreiding Parallelweg
StatusUitgevoerd
RaadsledenBorst, de P.J.
Visser, J.H.
Portefeuillehouder
ToelichtingRoept het college op, • In overleg met Stichting Sliedrecht Groen in 2018 het planten van wilgen op te pakken en uit te voeren en haar kennis en kunde hierin te betrekken • Onderhoud in samenspraak met Stichting Sliedrecht Groen uit te voeren • Dit te bekostigen uit bestaand budget groenbeleid en indien niet toereikend een bedrag beschikbaar te stellen uit Nieuw Beleid t.w.v. €13.700,-
Einddatum
Stand van zaken6 maart 2018 motie geheel uitgevoerd, AB en CIB toegevoegd. 7 december 2017, motie deels uitgevoerd. De tweede motie betreft "bomenuitbreiding Parallelweg". In deze motie wordt het College opgeroepen om in overleg met de stichting Sliedrecht Groen in 2018 het planten van wilgen op te pakken en uit te voeren. Met Sliedrecht Groen heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden. Uit onderzoek is gebleken dat de locaties voor de mogelijke aanplant van knotwilgen een verantwoordelijkheid is van de eigenaar van de watergangen: Het Waterschap. Om knotwilgen te planten in het talud of op de insteek en in groepjes dicht bij elkaar is afwijking van de algemene regels noodzakelijk en dient een aanvraag om watervergunning ingediend te worden bij Het Waterschap. Er vindt nog overleg plaats met Het Waterschap Rivierenland waarin wordt bepaald voor welke aanplant een aanvraag water-vergunning wel of niet kansrijk is.
Datum afdoening3/6/2018
Bijlage(s)M5.6 Bomenuitbreiding Paralleleweg
CIB follow up begrotingsbehandeling 2018
180306 ab - afhandeling motie bomenuitbreiding Parallelweg
180306 CIB afhandeling motie bomenuitbreiding Parallelweg