Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID44
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 13-03-2018 > 13 AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Duurzaamheidsagenda 2018-2022
Datum indiening3/13/2018
TitelM13.1 Sliedrechtse Energie Coöperatie
StatusUitgevoerd
RaadsledenPaas, J.C.
Prins, V.E.
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingVerzoekt het College: • Voor 1 augustus 2018 met resultaten van een onderzoek te komen, inclusief financiële scenario’s, voor de oprichting van een Sliedrechtse Energie Coöperatie met daarbij een actieve rol van de gemeente, waarbij in ieder geval de volgende vragen worden beantwoord: o Wat zijn mogelijke andere juridische vormen in plaats van een coöperatie? o Op welke wijzen kan de gemeente actief participeren in een coöperatie? o Wat zijn de mogelijkheden om financieel bij te dragen in een coöperatie? o Welke risico’s zijn verbonden aan de verschillende vormen? o Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten? o Wordt het doel van een snellere energietransitie bereikt door de actieve rol van de gemeente in een coöperatie? o Op welke wijze kunnen we samen op trekken met of aansluiten bij bestaande initiatieven in de Drechtsteden?
Einddatum
Stand van zaken14sep18: afgedaan door CIB dd 14sep18 ingekomen stuk 18191 23jul18 - CIB - motie Sliedrechtse energie cooperatie. Ingekomen stukken nr 18151. Op 13 maart 2018 is de Motie Sliedrechtse energiecooperatie aangenomen door de gemeenteraad. .................................................vanwege het zomerreces lukt het echter niet meer om de (definitieve) notitie hiervan nog voor 1aug18 aan de raad te leveren. Deze wordt daarom nu na het zomerreces voor 15sep18 aan de raad toegezonden.
Datum afdoening9/14/2018
Bijlage(s)M13.1 SGP-CU en CDA Sliedrechtse Energie Coöperatie
ab - CIB Motie Sliedrechtse Energie Coöperatie.pdf
College informatiebrief Motie Sliedrechtse Energie Coöperatie.pdf
14sep18 ab - CIB Motie Sliedrechtse Energie Coöperatie.pdf
CIB Motie Sliedrechtse Energie Coöperatie.pdf
By1 - Resultaten Motie Sliedrechtse Energie Coöperatie.pdf
By 2 Aanbod Sliedrechtse Energie Coöperatie dd 25 juli 2018.pdf