Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID27
AgendapuntBOB Besluitvormend 28-06-2016 > 5.5 M5-5-A Motie buurthuis Vogelbuurt-Noord (VVD)
Datum indiening6/28/2016
TitelBuurthuis Vogelbuurt-Noord - VVD - M5.5A
StatusUitgevoerd
RaadsledenBijderwieden, R.
Kieft, G.A.
PortefeuillehouderVisser-Schlieker, G.J.
ToelichtingVerzoekt het college: • Te onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat om betrokken partijen (o.a. Tablis Wonen, SOJS, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en Hart Voor Elkaar team) te faciliteren in het kader van overheidsparticipatie om de voormalig peuterspeelzaal Jip & Janneke of een andere locatie in te richten als buurthuis. Graag inzicht in haalbaarheid, financiële consequenties, draagvlak etc. • Terug te komen naar de raad met een afzonderlijk raadsvoorstel, bij voorkeur bij de behandeling van de Begroting 2017.
Einddatum6/30/2017
Stand van zakenStand van zaken 17jul17: Hierbij de CIB Buurthuis Vogelbuurt Noord en pilot buurtmakelaar (ingekomen stuk 26sep17) Dit is tevens een afdoening motie 5.5 M5-5-A van 28 juni 2016. Stand van zaken 27feb17: In het tweede kwartaal van 2017 volgt een voorstel aan de raad. Stand van zaken CIB 25okt16: Motie Buurthuis Vogelbuurt-Noord: Er wordt een afzonderlijk voorstel voorbereid. Het is niet haalbaar gebleken om een gedragen voorstel tegelijkertijd met de behandeling van de begroting aan de gemeenteraad voor te leggen. Voor wat betreft het pand waarin het voormalige kinderdagverblijf was gevestigd, kan gemeld worden dat deze waarschijnlijk door verkoop geen optie meer is. Andere mogelijkheden worden verkend. Gepland is om dit voorstel in het eerste kwartaal van 2017 aan te bieden.
Datum afdoening7/17/2017
Bijlage(s)Motie M5-5A Buurthuis Vogelbuurt Noord - VVD (gewijzigd).pdf
ab - CIB Buurthuis Vogelbuurt Noord en pilot buurtmakelaar.pdf
CIB Buurthuis Vogelbuurt Noord en pilot buurtmakelaar.pdf
By 1 - tussenrapportage Plan van aanpak Vogelbuurt Noord.pdf