Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID56
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 08-10-2019 > 23.M.1 M23-1 Motie vreemd aan de orde van de dag PRO Sliedrecht - duurzaamheid
Datum indiening10/8/2019
TitelM23.1 Motie Vreemd - PRO Sliedrecht ev - Duurzaamheid
StatusUitgevoerd
Raadsleden
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingRoept het college op om vooruitlopend op een door het college aan de raad voor te leggen voorstel (bij de begroting 2020) om het beschikbaar geld voor de duurzaamheidslening opnieuw aan te vullen; De thans nog beschikbare gelden binnen primair de blijverslening en indien nodig die van de starterslening te gebruiken voor een tijdelijke aanvullen van de duurzaamheidslening zodat aan de blijkbaar grote vraag naar deze lening op de kortst mogelijke termijn voldaan kan worden.
Einddatum10/1/2020
Stand van zaken19mei20 CIB afdoen toez en moties – ingek stuk nr 20134: De duurzaamheidslening is aangevuld. Raadsvoorstel volgt uiterlijk Q3 De toezegging uit de CIB wordt uiterlijk Q2-2021 afgedaan.
Datum afdoening11/5/2019
Bijlage(s)M23.1 Aangenomen motie Duurzaamheid
CIB motie Duurzaamheid.pdf