Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID67
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 10-02-2021 > 11 AANGENOMEN DEBATSTUK - BES - Principe-besluit toekomstige samenwerking Drechtsteden Beslispunten
Datum indiening2/10/2021
TitelM11.1a Motie Regio Drechtsteden - Financieel fit met zorgvuldige besluitvorming
Status
RaadsledenDunsbergen, F.J.
Paas, J.C.
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingRoept het college op dat: ● Een proces doorlopen wordt, waarbij ook afspraken worden gemaakt over de financiële gevolgen van de transitie, waarbij 1) het uitgangspunt is dat de situatie na de transitie budgetneutraal is ten opzichte van de situatie van vóór de transitie en 2) sprake is van een evenredige verdeling van de kosten tussen de deelnemende gemeenten en van de rechten en plichten die hier tegenover staan; ● Tijdig het gesprek gefaciliteerd wordt tussen de raad en het college (vóór de definitieve besluitvorming over de uitgangspuntennotitie sociaal in april) over het takenpakket van de GR Sociaal. En het takenpakket van de overige dochters; ● Tot een zorgvuldig proces wordt gekomen dat qua besluitvorming weliswaar in 2021 wordt afgerond, terwijl de implementatie van de transitie ter waarborging van de zorgvuldigheid ook in 2022 afgerond kan worden, indien hier meer tijd voor nodig is.
Einddatum
Stand van zaken14mei21 ingek st 21104: De transitie van de GR Drechtsteden is op 16 maart 2021 en 7 april 2021 beeldvormend behandeld. Dit ter voorbereiding op besluitvorming over de Sliedrechtse kaders voor de transitie op 30 maart (bedrijfsvoering) en 20 april (sociaal domein) die inmiddels heeft plaatsgevonden. In deze kaders is ook de motie van 10 februari 2021 expliciet verwerkt. De volgende fase is het behandelen van een concept GR tekst en de afspraken i.r.t. het overhevelen van de bedrijfsvoeringstaken naar service-gemeente Dordrecht. Dit vindt via in juni plaats via de BOB structuur (8, 15 en 29 juni).
Datum afdoening
Bijlage(s)M.11.1a_Regio Drechtsteden.pdf