Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID69
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 13-07-2021 > 6 AANGENOMEN - Herstemming Motie 15.2 ''Energieopslag''
Datum indiening6/29/2021
TitelM15.2 Motie Energieopslag
Status
RaadsledenV.E. Prins
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingRoept het college op: om alleen energieopslag toe te staan die past bij de belevingswaarde van de omgeving en geen nadelig effect heeft op veiligheid, gezondheid en milieu.
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)M15.2 - CDA - Energieopslag