Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID453
AgendapuntBOB Oordeelsvormende vergadering 23-03-2021 > 10 BES – Uitgangspuntennotitie service-gemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering
Titel21010 - Service gem Dordrecht voor bedrijfsvoering - verzoek reactie penvoerder Dordrecht
ToezeggingDe wethouder zegt toe de penvoerder van Dordrecht om een reactie op de brief te vragen.
PortefeuillehouderT.A. Spek
Deadline
Stand van zaken14mei21 CIB ingek st 21104: Half mei 2021 wordt de reactie verwacht. Na ontvangst van deze reactie kan de toezegging worden afgedaan.
Datum afdoening