Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID429
AgendapuntBOB Oordeelsvormende vergadering 23-06-2020 > 11 BES – Kaderbrief 2021
Titel20014 - Kaderbrief 2021 - bij welk jaar horen uitgaven? 2020 of 2021
ToezeggingKomt schriftelijke terug op de vraag van de heer Penning of de volgende uitgaven bij 2020 horen of 2021: 2.3.4.6. Onderhoud objecten in de openbare ruimte € 60.000; 2.3.4.5. Areaaluitbreiding openbaar groen € 72.000: 2.3.4.9 Onderhoud begraafplaats € 20.000;.
PortefeuillehouderT.A. Spek
Deadline
Stand van zakenMemo dd 29jun20 zie ook ingek stukken 20161
Datum afdoening6/29/2020
Bijlage(s)200629 Weth Spek Beantwoording toezegging 20014.docx