Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID452
AgendapuntBOB Oordeelsvormende vergadering 23-03-2021 > 10 BES – Uitgangspuntennotitie service-gemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering
Titel21009 - Service gem Dordrecht voor bedrijfsvoering - (wijzigen) beslispunt 3
ToezeggingDe wethouder zeg toe beslispunt 3 te willen wijzigen in "instemmen met". Indien dat niet zou kunnen zegt de wethouder toe - de brief bij beslispunt 3 te wijzigen - als het college daartoe wordt opgeroepen door middel van een motie.
PortefeuillehouderT.A. Spek
Deadline
Stand van zaken5/5/21: Beslispunt 3 is gewijzigd naar instemmen met. Behandeling heeft reeds plaatsgevonden in de raad van 30-3-2021.
Datum afdoening5/5/2021
Bijlage(s)afdoening toezegging 21009.pdf