Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID437
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 27-10-2020 > 11.M.1 INGETROKKEN M11.1 - Motie vreemd aan de orde van de dag - Geduld-2.0 -e.a. Groen, van Prinsterer of heel iets anders
Titel20023 - Ingetrokken motie vreemd M11.1 - Groen- van Prinsterer of heel iets anders - toez college
ToezeggingHet college onderschrijft het dictum van de motie (ingetrokken motie M11.1 raad 27/10/2020)
PortefeuillehouderE.P.E. Goverde
Deadline1/31/2021
Stand van zaken21jan21: CIB afdoen toezeggingen en moties: deadline 2021 gewijzigd: stavaza: Er is een verzoek ingediend voor de agendacommissie van 5 januari 2021. Dit verzoek is voor de beeldvormende raadsvergadering van 19 januari 2021. Bij vaststelling door de agendacommissie wordt er voldaan aan deze toezegging. Dictum ingetrokken motie: Verzoekt het college: geen verdere afspraken met LEEF! te maken over de uitwerking van de planvorming, het betrekken van de omgeving en het proces om te komen tot een koopovereenkomst, totdat de gemeenteraad gelegenheid heeft gehad ook kennis te nemen van en met het college van gedachten heeft kunnen wisselen over de andere opties (meer dus dan de plannen van een ontwikkelaar uit Sliedrecht, die de gronden wil overnemen om er 31 appartement voor starters te realiseren]. 5 mei 21: Door het organiseren van een beeldvormende vergadering op 15 februari 2021 is voldaan aan deze toezegging.
Datum afdoening5/5/2021
Bijlage(s)INGETROKKEN Motie vreemd - Geduld-2.0 en anderen - Groen- van Prinsterer of heel iets anders ondertek.pdf
afdoening toezegging 20023.pdf