Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Amendementen - aangenomen


« Terug


ID10
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 30-01-2018 > 16 DEBATSTUK - BEST – Eindrapport RKC Effectiviteit Rekenkamercommissie
TitelA16-1 - Amendement SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht - Eindrapport RKC Effectiviteit Rekenkamercommissie
Status
RaadsledenPauw, T.W.
Visser, M.
Portefeuillehouder
ToelichtingIn het voorgestelde raadsbesluit wordt in besluitpunt 2 de tekst ‘begin 2018’ vervangen door de volgende nieuwe tekst ‘vóór 1 mei 2018’. In het voorgestelde raadsbesluit worden als extra besluitpunten gevoegd: Voor de rekenkamercommissie 4. Zoek nadrukkelijk het (communicatieve) contact op met de raad en met de ambtelijke organisatie, voor wat betreft onderwerpskeuze, onderzoeksopzet en -uitvoering. a. Met betrekking tot de raad kan dit door deelname aan de raadsconferentie (zie beslispunt 2) en de invoering van de uitkomsten van deze conferentie. b. met betrekking tot het college kan dit door het houden van een startbijeenkomst bij ieder onderzoek met de namens het college direct betrokkene bestuurder(s) en ambtenaren en door het jaarlijks duidelijk, in een gesprek, afstemmen van het onderzoeksprogramma van de rekenkamercommissie met het 213a onderzoeksprogramma van het college. 5. Formuleer duidelijk de beoogde effecten bij de aanbevelingen in de onderzoeksrapporten.
Bijlage(s)A16-1 SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht -RKC-.pdf