Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Amendementen - aangenomen


« Terug


ID44
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 22-09-2020 > 11 DEBATSTUK - FYS - Besluit Concept-RES Drechtsteden
TitelA11.1 Amendement - Aanpassing reactie op concept RES
Status
RaadsledenPaas, J.C.
Portefeuillehouder
ToelichtingDe beslispunt 1 aan te passen met de volgende tekst: 1. Bijgaande brief vaststellen als reactie op de inhoud van de concept-RES, met dien verstande dat de onderstaande antwoorden op onderstaande vragen opgenomen dienen te worden in de brief en de daarmee strijdige teksten dienen te worden geschrapt. Vragen: 1. Kunt u zich op hoofdlijnen vinden in de inhoud van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden? 2. Zijn er aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen die u ten behoeve van de verdere uitwerking mee wilt geven? Antwoorden op verzoek gerubriceerd naar onderwerp: De gemeenteraad van Sliedrecht kan zich op hoofdlijnen vinden in de inhoud van de concept-RES
Bijlage(s)A11.1 blz. 1.pdf
11.1 BLZ. 2.pdf