Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Amendementen - aangenomen


« Terug


ID51
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 08-12-2020 > 16.A.1 AANGENOMEN - A16.,1 - Amendement SGP-ChristenUnie - PRO Sliedrecht - Slydregt.NU - Zienswijze inkoopkader jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2022 en verder
TitelA16.1 Amendement - SGP-ChristenUnie - PRO Sliedrecht - Slydregt.NU
Status
RaadsledenJongeneel, M.J.H.
Mul-Donker, de A.W.
Stam-Smeets, M.T.
PortefeuillehouderP. Vat
ToelichtingIn het voorgestelde raadsbesluit wordt besluitpunt 1 vervangen door de volgende nieuwe tekst 1. De zienswijze op het inkoopkader jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid 2022 en verder vast te stellen, met dien verstande dat de alinea [In aansluiting op … bij het vervolg van het inkooptraject.] (einde van de paragraaf Lokaal waar het kan, regionaal waar nodig) wordt vervangen door “In aansluiting op het voornemen om de Stichting Jeugdteams lokaal te bekostigen en aan te sturen, stellen wij dat dit inkoopkader alleen gaat om de regionaal ingekochte jeugdhulp. De subsidiering van de Stichting Jeugdteams en de contractering binnen het huidige perceel jeugdhulp naar de voorkant, zullen de gemeentes immers zelf gaan verzorgen. Hierdoor vraagt de inkoop vanaf 2022 maatwerk, omdat gemeenten niet allemaal hetzelfde aanbod bij de Stichting Jeugdteams en de lokaal gecontracteerde preferente aanbieders zullen beleggen.”
Bijlage(s)