Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Amendementen - aangenomen


« Terug


ID46
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 22-09-2020 > 11 DEBATSTUK - FYS - Besluit Concept-RES Drechtsteden
TitelA11.3 - Anderssoortige energietechnieken - Slydregt.NU - VVD
Status
RaadsledenBijderwieden, R.
Jongeneel, M.J.H.
Portefeuillehouder
ToelichtingOndergetekenden stellen voor aan de onder beslispunt 1 genoemde reactie de volgende tekst toe te voegen: In de uitwerking van de RES willen we de mogelijkheden van anderssoortige energietechnieken (zoals waterstof, getijdenenergie, superkritische watervergassing, kernenergie me Thorium reactoren, infrarood panelen, innovatieve technieken, etc.) in kaart gebracht zien worden.
Bijlage(s)A.11.3 - VVD en Slydregt NU.pdf