Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Amendementen - aangenomen


« Terug


ID50
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 08-12-2020 > 20.A.1A AANGENOMEN A20.1A- Amendement - CDA en PRO Sliedrecht - Aanvraag krediet kruising Thorbeckelaan - Vogelenzang
TitelA20A.1 - Amendement - CDA - PRO Sliedrecht
Status
RaadsledenV.E. Prins
Verheul, M.
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingHet in het voorgestelde raadsbesluit genoemde beslispunt 1 als volgt te wijzigen: 1. Het krediet "aanleg rotonde Thorbeckeclaan-Vogelenzang" te verhogen met € 330.000,= en dit te dekken door: a. Het restant krediet van € 159.000 van de geluidssaneringen woningen rotonde Thorbeckelaan in te trekken en in te zetten voor het krediet "aanleg rotonde Thorbeckelaan-Vogelenzang"; b. De geworven subsidie van de Provincie Zuid-Holland ter hoogte van € 156.000; c. Het resterende deel ten laste van het programma mobiliteit te brengen en indien niet mogelijk ten laste van de algemene reserve te brengen ten behoeve van de aanleg van een fietsoversteekplaats.
Bijlage(s)A20.1A - Amendement 8dec20 Thorbeckelaan.pdf