Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Amendementen - aangenomen


« Terug


ID45
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 22-09-2020 > 11 DEBATSTUK - FYS - Besluit Concept-RES Drechtsteden
TitelA11.2 - Meervoudig lokale samenwerking vraagt heldere kaders - SGP-ChristenUnie
Status
RaadsledenPaas, J.C.
Portefeuillehouder
ToelichtingSGP-ChristenUnie - VVD - PvdA - D66 - Slydregt.NU Beslispunt 1 aan te passen met de volgende tekst: 1. Bijgaande brief vaststellen als reactie op de inhoud van de concept- RES met dien verstande dat de zin, "in deze ver deling kunnen ook andere onderwerpen dan energie etrokken worden", wordt geschrapt en wordt vervangen door de volgende zin: "De samenwerking om te komen tot een Regionale Energie Strategie beperkt zich uitsluitend tot onderwerpen die daar rechtstreeks mee verband houden. Andere onderwerpen en beleidsterreinen mogen niet betrokken worden in dit regionale samenwerkingsverband".
Bijlage(s)A.11.2 - Meervoudig lokale samenwerking vraagt heldere kaders.pdf