Moties


« Terug


ID215
Datum2/23/2021
Titel21-03 Motie D66, GL, CDA, PvdA, GBO, CU, BOB Uitgangspuntennotitie woonagenda 2025
IndienersD66
Groenlinks
CDA
PvdA
GBO
CU
BOB
Gesteund dooralle fracties
Portefeuillehouder
Toelichting
Datum afdoening
Bijlage(s)21-02-23.14 Motie D66, GL, CDA, PvdA, GBO, CU, BOB Uitgangspuntennotitie woonagenda 2025-aangenomen.docx