Moties


« Terug


ID228
Datum10/5/2021
Titel21-16 Motie VVD, BOB, CU Voortgang tarievenbeleid en kostendekkendheid
IndienersVVD
BOB
CU
Gesteund dooralle fracties
Portefeuillehouder
Toelichting
Datum afdoening
Bijlage(s)21-10-05.10 Motie VVD, BOB, CU Voortgang tarievenbeleid en kostendekkendheid-aangeomen.docx