Schriftelijke vragen


« Terug


ID424
Datum vraag12/15/2021
TitelS-584 Schriftelijke vragen BOB over toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet
Ingediend doorBOB
Datum antwoord2/1/2022
ToelichtingMail dd 24 januari 2022: Afgelopen weken zijn we druk doende geweest met de beantwoording van de vragen van BOB (S584). Deze beantwoording hebben we nog niet kunnen afronden, waardoor de termijn voor afhandeling helaas overschreden is. De reden hiervoor is als volgt. De informatie voor beantwoording komt van verschillende ketenpartners. In de periode van kerst en oud en nieuw waren deze beperkt beschikbaar voor beantwoording. Inmiddels is de informatie van de partners binnen en kan deze worden verwerkt in een beantwoording. Deze wordt 1 februari aan het college voorgelegd. Mail dd 5 januari 2022: Door vakanties bij een belangrijke partner, die in deze gegevens moet aanleveren, lukt het om de vragen op 25 januari 2022 in het college te laten behandelen. Het verzoek is dus om uitstel te verlenen.
Bijlage(s)S-584 Schriftelijke vragen BOB over toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet.pdf
S-584 Beantwoording schriftelijke vragen BOB over toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet.pdf