Amendementen


« Terug


ID91
Datum6/22/2021
Titel21-08 Amendement CDA VVD CU Zienswijze Jaarstukken en Begroting Park Lingezegen
IndienersCDA
VVD
CU
Gesteund doorCU
PvdA
CDA
D66
VVD
Portefeuillehouder
Toelichting
Bijlage(s)21-06-22.12 Amendement CDA VVD CU Zienswijze Jaarstukken en Begrotng Park Lingezegen-aangenomen.docx