Amendementen


« Terug


Datum11/6/2018
Titel18-10 Amendement VVD, GL ivm budget voor preventie jeugdzorg
IndienersCDA
D66
Groenlinks
VVD
Gesteund dooralle fracties
Portefeuillehouder
Toelichting
Bijlage(s)A-6 Amendement VVD Budget voor preventie Jeugdzorg.docx