Amendementen


« Terug


ID50
NummerA8 PS23-06-2014
Onderwerpamendement kaderbrief
InhoudPS Amenderen de kaderbrief als volgt: * aan het besluitpunt 6 wordt toegevoegd: "Het restantbedrag ad. € 361.500 voor het invullen van de taakstellingen zal door het voorstellen van een aanvullende begratingsmaatregel door het college van GS bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2015 worden ingevuld." * aan de toelichting op de 'Invulling van de taakstellingen' (pagina 16 van de kaderbrief 2015) wordt toegevoegd: "Na de invulling van de taakstellingen met de budgetten uit de lijst opgenomen in de bijlage resteert een taakstellende structurele bezuiniging ad. € 361.500. Het college van GS zal bij het opstellen van de opwerpbegroting 2015 een aanvullende begrotingsmaatregel voorstellen om deze resterende taakstelling in te vullen."
FractieVVD
IndienerVVD (VVD)
Mede-indiener
Stemverhoudingunaniem aangenomen (FNH/Boer afwezig)
Datum PS6/23/2014
BijlageA8 PS 23-06-2014