Moties


« Terug


ID2777
OnderwerpMotie Verkenning bouwteam, kostentafel en risicotafel als standaardprocedure bij grote infrastructurele projecten
InhoudPS verzoekt Gedeputeerde Staten: - Om na afronding van het project N241-13 (A.C. de Graafweg) de opgedane ervaringen en resultaten met de samenwerking in een bouwteam en het werken met een kostentafel en een risicotafel met Provinciale Staten te delen; - Bij positieve resultaten de mogelijkheden te verkennen om bouwteam, kostentafel en risicotafel een standaardprocedure te laten zijn bij grote infrastructurele projecten om zo de risico’s te verkleinen en bijbehorende kostenoverschrijdingen te verminderen.
NummerM37-2022
StatusAangenomen
IndienerTerwal, K.J. (VVD)
Mede-indienerHeijnen, D.G. (CDA)
Doevendans, S. (PvdA)
Steeman, M.C. (D66)
Jensen, E.H.W. (JA21)
FractieVVD, CDA, PvdA, D66, JA21
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: PvdD Voor: overige fracties
Datum PS3/7/2022
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS1-6-2022 Bouwteamfase wordt Q2 2022 afgerond waarnaar evaluatie wordt gemaakt en in Q4 2022 aan PS teruggekoppeld wordt.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 07-03-2022 > 12 Actualisering integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur iMPI 2022-2029 (VD-18).
Afgedaan met tekst
BijlageM37-2022 AANGENOMEN