Moties


« Terug


ID2766
OnderwerpMotie bij de begroting jongerenperspectief op bereikbaarheid
InhoudPS verzoekt het college: • Om in gesprek te gaan met de jongeren van de NJR jongerendag over mobiliteit; • Om de uitkomsten van de NJR jongerendag mee te nemen in het mobiliteitsbeleid voor zover het past binnen het budget en de ambities van provincie Noord-Holland.
NummerM216-2021
StatusAangenomen
IndienerDoevendans, S. (PvdA)
Mede-indienerKuiper-Kuijpers, C.D.M. (CDA)
Hoogervorst, W. (SP)
Hollebeek, J.P. (PvdD)
Koyuncu, S. (DENK)
FractiePvdA, CDA, SP, PvdD, DENK
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: PVV, Liberaal N-H Voor: overige fracties
Datum PS11/8/2021
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS19-04-2022 De provincie is in gesprek met het bestuur van de NJR. De jongeren die deelnamen aan het debat over mobiliteit op 10 november 2021 komen uit verschillende delen van de provincie en het bestuur heeft hun contactgegevens helaas niet beschikbaar. Van het debat is wel een transcript gemaakt dat met de provincie wordt gedeeld zodra de NJR deze beschikbaar heeft. Vervolgens wordt gekeken of op basis van dit transcript contact kan worden gelegd met de debaters en/of dat er lessen uit het debat getrokken kunnen worden voor het provinciaal mobiliteitsbeleid. 11-01-2022 Er is contact gezocht met de Nationale Jeugdraad over de mobiliteitsoplossingen die zijn opgehaald tijdens de NJR jongerendag. De inhoudelijke gesprekken over deze oplossingen en hoe ze meegenomen kunnen worden in het provinciale mobiliteitsbeleid moeten nog plaatsvinden.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 08-11-2021 > 9 Begroting 2022 en Memorie van Antwoord (VD-57).
Afgedaan met tekst
BijlageM216-2021 AANGENOMEN