Moties


« Terug


ID2750
Onderwerp Motie Jeugd Kinderres
InhoudPS dragen het college op: 1. Om samen met het onderwijsveld te onderzoeken wat de behoefte is met betrekking tot een onderwijsprogramma over klimaat en energie (bijvoorbeeld Energy Challenges) voor het primair en voortgezet onderwijs. 2. Bij dit onderzoek mee te nemen hoe de RES onderdeel van dit onderwijsprogramma zou kunnen zijn op een manier dat het past bij de belevingswereld van kinderen. 3. Hierover met een voorstel richting PS te komen.
NummerM125-2021
StatusAangenomen
IndienerKanik, E.B. (D66)
Mede-indienerGielen, A. (GroenLinks)
Vries, de A.T.B. (PvdA)
Hollebeek, J.P. (PvdD)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Andel, W. van (CDA)
Koyuncu, S. (DENK)
FractieDENK, D66, GL, PVDA, PvdD, CU, CDA
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, FVD, PVV, 50PLUS/pvdO, Fractie Baljeu
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS13-01-2022 Deze motie is afgedaan in cie RWK van 11 januari 2022. 16-11-2021: Uit besluitenlijst GS d.d. 16-11-2021: Op 5 juli 2021 hebben Provinciale Staten Motie Jeugd/KinderRES (M125-2021) aangenomen. In deze motie verzoeken Provinciale Staten om samen met het onderwijsveld te onderzoeken wat de behoefte is met betrekking tot een onderwijsprogramma over klimaat en energie voor het primair en voortgezet onderwijs. En hierin mee te nemen hoe de RES onderdeel van dit onderwijsprogramma zou kunnen zijn op een manier dat het past bij de belevingswereld van kinderen. Besluit GS: PS te verzoeken motie 125-2021 als afgedaan te beschouwen d.m.v. bijgaande brief. 04-11-2021 Het gevraagde onderzoek is uitgevoerd. Binnenkort ligt er een brief van GS aan PS voor met beantwoording van de motie en het verzoek om motie als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium14-01-2022: Commissie RWK van 10-01-2022 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 31-01-2022
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM125-2021 AANGENOMEN.pdf