Moties


« Terug


ID2759
OnderwerpMotie ‘Betaalbaarheid OV’ opnemen als uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit
InhoudPS Besluit het college van GS op te roepen: - ‘Betaalbaarheid OV voor de gebruikers’ opnemen als uitgangspunt voor verdere uitwerking van mobiliteitsvraagstukken in het Perspectief Mobiliteit van de provincie Noord-Holland.
NummerM169-2021
StatusAangenomen
IndienerHoogervorst, W. (SP)
Mede-indienerSoest, van W. (Partij van de Ouderen)
Koyuncu, S. (DENK)
Jensen, E.H.W. (JA21)
Doevendans, S. (PvdA)
Deen, M. (PVV)
Waart, van der N.M. (GroenLinks)
FractieSP, 50PLUS/PvdO, DENK, PVV, JA21, PvdA, GL
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingUnaniem aangenomen (fractie Baljeu en FVD afwezig)
Datum PS9/13/2021
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS20-04-2022 Als onderdeel van een verzamelbrief over diverse OV-onderwerpen aan de Cie M&B van 20 juni zullen we een passage opnemen met een voorstel hoe we het onderwerp Toegankelijkheid OV bij de uitwerking van het Perspectief Mobiliteit gaan oppakken. Met dat voorstel verwachten we de motie te kunnen afdoen. 30-05-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 24-05-2022: Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de staat van het openbaar vervoer en het voorzieningenniveau. Het gaat hierbij onder andere om de betaalbaarheid van het OV als uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit, de vertraging van de zero emissie bussen in de Gooi en Vechtstreek n.a.v. leveringsproblemen door de situatie in Oekraïne, de introductie van het Nieuwe OV Betalen met pinpas en de voortgangsrapportage Onderzoeksagenda vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld 2021-2023 over diverse studies naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer van het afgelopen jaar in de Zuid-Kennemerland en IJmond, ZaanIJ en ‘t Gooi. Besluit GS: 1. Kennis te nemen van diverse ontwikkelingen in het openbaar vervoer; 2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van de Onderzoeksagenda vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld 2021-2023; en 3. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren en voor te stellen motie M169-2021 als afgedaan te beschouwen. 11-01-2022 Betaalbaarheid OV is en blijft een uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit. Er volgt een toelichting richting PS op welke wijze GS uitvoering geven aan het betaalbaar houden van OV. Ambtelijke uitwerking is nog bezig. De verwachting is dat een toelichting vanuit GS begin Q2 naar PS gestuurd zal worden. 01-11-2021 In PS van januari 2022 brengen we een Statenbrief in waarin we uitleggen hoe het zit met kosten en reizigersopbrengsten binnen de concessies en het jaarlijkse tarievenplan van de vervoerder waarin de tarieven voor de reiziger worden voorgesteld. Dit is een overzicht van de knoppen waaraan de provincie kan draaien. Vervolgens wordt in de Statenbrief een voorstel opgenomen hoe we betaalbaarheid van het OV (als onderdeel van de ketenreis) in studies willen gaan meenemen en dit thema daarmee te betrekken in besluitvorming.
Voorstel Presidium23-06-2022: commissie M&B van 20-06-2022 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 30-05-2022: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in commissie M&B.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 04-07-2022
AgendapuntPS-vergadering 13-09-2021 > 12 Vaststellen Perspectief Mobiliteit (VD-42).
Afgedaan met tekst
BijlageM169-2021 AANGENOMEN