Moties


« Terug


ID2778
OnderwerpMotie Afstand doen van schadelijke biobrandstoffen
InhoudPS roepen GS op om: - bij de uitvoering van de Agenda Slimme en Schone Logistiek (binnen de provinciale mogelijkheden) niet actief in te zetten op het stimuleren en subsidiëren van biobrandstoffen die volgens wetenschappelijke inzichten die schadelijker zijn dan, of even schadelijk zijn als, fossiele brandstoffen; - in verschillende relevante overlegstructuren het standpunt in te brengen dat de provincie het verder investeren in zulke biobrandstoffen onwenselijk vindt.
NummerM43-2022
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
Waart, van der N.M. (GroenLinks)
FractiePvdD, SP, GroenLinks
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: PVV/ Liberaal NH. Voor: overige fracties
Datum PS4/4/2022
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 04-04-2022 > 9 Agenda Slimme en Schone Logistiek (VD-21).
Afgedaan met tekst
BijlageM43-2022 AANGENOMEN.