Moties


« Terug


ID2763
OnderwerpMotie Pontveren Ilpendam en Spaarndam
InhoudPS verzoeken het College om: - Een bedrag van 400.000 euro (vijf keer 80.000 per jaar) in de begroting voor 2022 (uit de bestedingsruimte (Algemene Reserve en begrotingssaldo 2022) die beschikbaar wordt gesteld voor nieuw beleid) in te zetten om de pont over het Noord-Hollandskanaal tussen Ilpendam en Landsmeer de komende vijf jaar in de vaart te houden, en zich in te zetten voor een permanente oplossing; - en een eenmalige bijdrage te doen aan de realisatie van de pont bij Spaarndam van 55.000 euro door de gemeente Haarlem samen met het recreatieschap Spaarnwoude.
NummerM212-2021
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerGringhuis, J. (GroenLinks)
Steeman, M.C. (D66)
Heijnen, D.G. (CDA)
Hoogervorst, W. (SP)
Doevendans, S. (PvdA)
FractieCU, GroenLinks, D66, CDA, SP, PvdA
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingVoor: alle fracties
Datum PS11/8/2021
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS13-01-2022 Met Motie 212 is vorm gegeven aan de wens om de komende jaren ruimte te geven aan (een bijdrage voor) de bekostiging van de exploitatie van de pont bij Ilpendam voor 5 jaar en een eenmalige bijdrage voor de realisatie van een elektrische pont bij Spaarndam. Deze gelden zijn inmiddels opgenomen in de begroting voor 2022. Middels de brief van GS aan PS is bij de voordracht van de EBW 2022 het voorstel gedaan om deze motie als afgedaan te beschouwen in cie M&B van 14-2.
Voorstel Presidium15-02-2022: afdoeningsvoorstel is besproken in commissie M&B van 15-02-2022. De commissie stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 07-03-2022
AgendapuntPS-vergadering 08-11-2021 > 9.a Ingediende moties en amendementen bij Begroting 2022.
Afgedaan met tekst
BijlageM212-2021 AANGENOMEN