Moties


« Terug


ID2784
OnderwerpMotie “Betrek mensen met een mobiliteitsbeperking”
InhoudPS verzoeken het college om: •Personen met een mobiliteitsbeperking een plaats te geven in de Actieagenda Actieve Mobiliteit; •Bij de uitwerking van deze Actieagenda Actieve Mobiliteit en de uitvoering in concrete projecten personen met een mobiliteitsbeperking vroegtijdig te betrekken met als doel te bezien op welke manier specifieke inrichtingseisen voor deze groep personen kunnen worden meegenomen; •De Staten over de voortgang en uitvoering hiervan actief te informeren.
NummerM68-2022
StatusAangenomen
IndienerSteeman, M.C. (D66)
Mede-indienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Gringhuis, J. (GroenLinks)
Terwal, K.J. (VVD)
FractieD66, PvdD, CU, GroenLinks, VVD
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingVoor: Alle fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS5/23/2022
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 23-05-2022 > 13 Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 & Regionaal Toekomstbeeld Fiets (VD-28).
Afgedaan met tekst
BijlageM68-2022 AANGENOMEN